f

Obchodní podpora

Volejte 464 600 000, nebo pište na obchod@fastport.cz  popř. použijte kontaktní formulář.
Pracovní doba obchodního oddělení je v pracovních dnech od 09:00 do 16:00. Mimo pracovní dobu můžete kontaktovat obchodní oddělení emailem. Pro Vaši identifikaci je nutné uvést číslo smlouvy (variabilní symbol) popřípadě jméno a adresu instalace.

Platby

Platbu za služby  je možno provést hotově v kanceláři Fastport a.s., na adrese Masarykovo nám. 1544, 53002 Pardubice, nebo bezhotovostně převodem na účet 2200214969/2010 Fio banka a.s., IBAN: CZ02 2010 0000 0022 0021 4969.

Pro domácnosti je služby splatná na základě smlouvy a to vždy do 10. dne daného měsíce, firemní zákazníci platí na základě zaslaného daňového dokladu - faktury. 

Při bezhotovostním převodu nezapomeňte uvést správný variabilní symbol, což je v případě domácností  číslo smlouvy. Firemní zákazníci naleznou variabilní symbol na zaslané faktuře. 

V případě zaplacení násobku měsíční částky Vám budou tyto platby přičteny automaticky na další období. V případě, že nechcete přeplatek použít jako platbu na další období, kontaktujte naše obchodní oddělení. Domluvíme se na zaslání přeplatku zpět na účet, nebo vyplacení v hotovosti. 

Dobíjení kreditu pevné telefonní linky

Kredit lze dobít v hotovosti platbou v kanceláři na Masarykově nám. 1544 v centru Pardubic nebo převodem na účet. Pro dobití kreditu stačí převést požadovanou částku na účet č. 2400190113/2010 Fio Banka a.s., jako variabilní symbol uveďte telefonní číslo dobíjené linky. Bez uvedeného variabilního symbolu nemůže být kredit dobit!

Daňové doklady

Faktury zasíláme všem zákazníkům v elektronické podobě automaticky. V případě zájmu si můžete faktury v papírové podobě vyzvednout osobně v naší kanceláři nebo si za mírný poplatek nechat zasílat faktury v papírové podobě. 

Změna specifikace služeb

Jakékoli změny rychlosti a ceně služby se provádí na základě uzavření písemného dodatku ke smlouvě. Cenu i rychlost služby máte garantovanou po celou dobu trvání smlouvy, není možné ji jednostranně změnit. 

Ukončení služby

Službu lze ukončit podáním výpovědi. Výpovědní lhůta je 30dnů a začíná běžet následující den po doručení výpovědi. Výpověď musí být písemnou formou, výpověď prostřednictvím emailu nebo telefonu není možné akceptovat. 

Smlouva na dobu určitou - službu lze ukončit podáním výpovědi. Výpovědní lhůta je 30dnů a začíná běžet následující den po doručení výpovědi. V případě, že je výpověď podána 1. - 3. měsíc po podpisu, má poskytovatel právo účtovat smluvní pokutu 5 % z měsíční platby za službu krát zbývající počet měsíců úvazku. Dále má poskytovatel nárok na úhradu instalačního poplatku ve výši 1.000,- Kč.  V případě zapůjčení routeru za 1,- Kč má zákazník v případě nedodržení závazku povinnost tento router vrátit poskytovateli do 10 dní od ukončení smlouvy a to do sídla poskytovatele.

Vzor výpovědi ke stažení

Podmínky změny poskytovatele služby přístupu k internetu ve smyslu ustanovení § 34a a násl. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném a účinném znění.

Podmínky změny poskytovatele služby přístupu k internetu

Vzor žádosti o změnu poskytovatele služby přístupu k internetu

Letáky a ceníky ke stažení

Pro případ, že si chcete ceník stáhnout do Vašeho počítače a prohlížet offline. 

Leták optické připojení - domácnosti

Leták bezdrátové připojení - domácnosti

Předsmluvní informace a vzor smlouvy o poskytování datových a telekomunikačních služeb

Předsmluvní informace

Řád datových a telekomunikačních služeb

Vzor smlouvy ke stažení - smlouva na dobu neurčitou