f

Sloučení sítí SATinternet a Fastport

28.01.2016
Sloučení sítí SATinternet a Fastport

Vážení zákazníci,

V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb společnosti SATinternet si Vám dovolujeme oznámit, že k datu 11.1.2016 dochází ke sloučení sítí společností SATinternet.info s.r.o. a Fastport a.s.

Toto sloučení umožní provést další investice do modernizace sítě. V určitých lokalitách přechod poskytovaných služeb na optickou síť. Zvýšení kapacit páteřních spojů a s tím postupné navyšování rychlostí poskytovaných služeb v koncových lokalitách.

Co se pro Vás nemění?

Telefonní číslo na HELPDESK zůstává stejné 603 168 266. Provoz linky 09:00 do 20:00 Nově dále přibude servisní linka společnosti Fastport 464 601 802. Provoz linky 09:00 do 20:00. V době od 20:00 do 9:00 můžete v obou případech zanechat zprávu na záznamovém zařízení.

Účet č. 2107946575/2700 pro Vaše platby vedený u Unicredit Bank bude platný ještě 12 měsíců. Variabilní symbol zůstává stále stejný.

Co se pro Vás mění?

V rámci zkvalitnění služeb budete nově dostávat daňový doklad každý měsíc/pololetí/rok (tak jak máte sjednáno ve Vaší smlouvě) na Vámi zadanou emailovou adresu.

Tento doklad Vám bude nově zasílán společnost Fastport a.s.

V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb vám budeme moci nabídnout další služby společnosti Fastport a.s. Více informací naleznete na www.fastport.cz 

V případě vašich dotazů k danému spojení sítí a poskytovaným službám nás neváhejte kontaktovat na telefonních číslech
603 533 700, 464 601 800, nebo piště na info@satinternet.info ; info@fastport.cz 

 Zpět na Aktuality z Fastportu