f

Vyjádření k existenci sítí

Podávání žádostí o vyjádření k existenci sítí ve vlastnictví společnosti Fastport a.s.

Společnost Fastport a.s., v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydává vyjádření k existenci sítí. Žadatel je povinen nahradit společnosti Fastport a.s. náklady spojené s vydáním vyjádření.
Žádosti, s platností od 1. 10. 2016, je možné podávat následujícím způsobem: e-mailem na adresu site@fastport.cz   

Vyjádření jsou zpoplatněna a zpět zasílána žadatelům elektronicky.  Žadatel je povinen nahradit společnosti Fastport a.s. náklady spojené s vydáním vyjádření ve výši 345,- Kč včetně DPH. Součástí vyjádření je i daňový doklad

Kontaktní telefon 464 601 803